Jméno  Heslo  
   
MAPOVÉ ÚLOHY A SOUVISEJÍCÍ MAPOVÉ APLIKACE
Obecné mapové podklady pro území Libereckého kraje
Životní prostředí v Libereckém kraji
Lesní hospodářství v Libereckém kraji
Ochrana přírody v Libereckém kraji
Invazní rostliny v Libereckém kraji
Ochrana půdního fondu v Libereckém kraji
Včelařství v Libereckém kraji
Geologie a geomorfologie Libereckého kraje
Záplavová území v Libereckém kraji
Metadatový katalog MICKA
Výdejní portál pro stahování dat
WMS View - vlastní sestavení map z WMS služeb

SAMOSTATNÉ TÉMATICKÉ MAPOVÉ APLIKACE
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
Vodní plochy a rybářství Libereckého kraje
Zařízení IPPC Libereckého kraje
Riziková zařízení Libereckého kraje
Knihovny Libereckého kraje
Odpadové hospodářství Libereckého kraje

MAPOVÉ ÚLOHY PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT
Povodňový portál Libereckého kraje
Vymezení území zvláštních povodní v Libereckém kraji
Koncepce ochrany před povodněni v Libereckém kraji

Testovací projekty
Krajina budoucnosti

DALŠÍ MAPOVÉ PROJEKTY
GEOHRA  Poznáš své okolí? - Soutěž v tvorbě geoher TOULKY PO MAPÁCH´12!
GEOPARSER  Vyhledání geografických lokalit v textu
MAPOVÉ HRÁTKY PRO ATLAS ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DNY GIS
 
PROJEKTY S EXTERNÍ SPOLUPRACÍ
DNY GIS 2012 Liberec (ve spolupráci s TUL, HZS LK, GymnFXS, ČGS)
Geocachingová hra ENVIKEŠKY (ve spolupráci se Skautem LK)

  
   
P O S L E D N Í   A K T U A L I Z A C E 
DATA: Katastr nemovitostí (leden 2014) - Lesnické mapy (kategorizace lesa, lesni hospodářské celky) 2012 - Letecké mapy ČUZK 2010 s podrobností 0,25cm/px (srpen 2011) - Lesní hospodářství - kategorizace, LHC (únor 2010) - Odpadové hospodářství a objekty havarijního plánování (leden 2010) - změna záplavového území Bílé Nisy (leden 2010) - záplavová území Boberský potok a Pšovka (listopad 2009) - Třídy ochrany půdního fodu a BPEJ (říjen 2009) - změna záplavového území Lužické Nisy v oblasti města Jablonce nad Nisou (říjen 2009) - záplavová území - Robečský potok, Višňovský potok (srpen 2009) - mapové služby ochrany půdního fondu v projektu Ochrana půdního fondu (červen 2009) - lesnické mapy (březen 2009) - záplavová území (leden 2009) - ortofotomapy ČUZK s rozlišením 0.5m/px z roku 2007 (červenec 2008) 

AKCE
DNY GIS Liberec 2012 se konají v termínu 20. až 22. 11. 2012. Více informací na Facebooku http://www.facebook.com/dnygisliberec a stránkách akce http://www.dnygis.cz.
Těšíme se i na Vás!
Během Dnů GIS bude vyhlášen a oceněn vítěz soutěže Toulky po mapách 2012!


INFORMACE A TECHNICKÁ PODPORA:

Aktuality, GIS, dokumenty a dokumentace, kontakty, data ke stažení, startovní adresy dalších mapových aplikací, informace o školeních a akcích najdete na stránkách Informačního systému životního prostředí Libereckého kraje - http://iszp.kraj-lbc.cz

V případě technických problémů se servery životního prostředí (http://maps.kraj-lbc.cz a http://env.kraj-lbc.cz) kontaktujte, prosím, správce (irena.koskova@kraj-lbc.cz, tel. +420 485 226 412).
Mapové projekty vyžadují naistalovanou podporu Javy a její povolení ve vlastnostech prohlížeče (Internet Explorer: Nástroje / Možnosti Internetu / záložka Upřesnit. Mozilla Firefox má po instalaci Javu povolenou defaultně). Javu stáhnete nejlépe na stránkách http://www.java.com
.
Pozn: Mozilla Firefox verze 3.5 a vyšší vyžaduje minimálně JRE verze 6.