VÝBĚR VRSTVOU

Vyhledání objektů cílové vrstvy, které se nacházejí v prostoru zdrojové vrstvy.

Zdrojová vrstva:    Cílová vrstva: