Detail knihovny

 Místní knihovna Arnoltice
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Arnoltice 131, 464 01 Frýdlant
Telefon:482 343 006
E-mail:lk-arnoltice@volny.cz
WWW:http://knihovnabulovkaarnoltice.webk.cz/
On-line katalog:připravuje se
Vedoucí knihovny:Václava Jenčová
Evidenční číslo knihovny:4167
Otevírací doba
čtvrtek:15,30 - 17,30
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:Obec Bulovka
E-mail zřizovatele:ou_bulovka@volny.cz
WWW zřizovatele:http://www.obec-bulovka.cz/
Další údaje
Knihovní systém:Clavius
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec