1:

Legenda
POVODEŇ 2013
CVIČENÍ KŠ 2012
LEDOVÉ JEVY 2012
POVODEŇ 2010
i Fotodokumentace
i Evakuační centra
i Krizové štáby
i Humanitární pomoc
Nejvíce rozvodněné toky
i Domy a bytovky
i Dopravní síť
i Rozliv
i Obrys rozlivu
i Sítě a zařízení
i Ohrožující vodní nádrže
i Narušení vodních toků
i MAJETEK OBCE (podbarvení)
i Stav mapování
i SPA vyhlášené obcemi
Obce postižené povodní
Obce postižené povodní(bod)
Prostorové analýzy terénu
Podkladová data
i Čísla popisná
Jména ulic
Vrstevnice
Reliéf terénu
Katastr nemovitostí
Vodní toky, plochy, objekty
Povodňová ochrana
Krizový management
Důležité objekty
Doprava
LABEL
Fotodokumentace
Mapa do nového okna