1:

Legenda
POVODEŇ 2013
CVIČENÍ KŠ 2012
LEDOVÉ JEVY 2012
POVODEŇ 2010
Prostorové analýzy terénu
Podkladová data
Katastr nemovitostí
Vodní toky, plochy, objekty
Povodňová ochrana
Krizový management
Důležité objekty
i Vodní zdroje
i Čistírny odpadních vod
i Nebezpečné látky (LK+HZS LK)
i Zařízení CO (HZS LK)
i Sirény (HZS LK)
Skládky a sanace
i Památkové objekty
Doprava
LABEL
Fotodokumentace
Mapa do nového okna
   
Vybrané čistírny odpadních vod 1-1 z vybraných: 1
Typ Název
COVN ČOV Lázně Kundratice centrální