1:

Legenda
POVODEŇ 2013
CVIČENÍ KŠ 2012
LEDOVÉ JEVY 2012
POVODEŇ 2010
Prostorové analýzy terénu
Podkladová data
Katastr nemovitostí
Vodní toky, plochy, objekty
i Vodní díla
Vodní plochy
i Vodní toky
Kilometráž toků
Hranice povodí - ČHP
Povodňová ochrana
Krizový management
Důležité objekty
Doprava
LABEL
Fotodokumentace
Mapa do nového okna
   
Vybrané vodní toky 1-1 z vybraných: 1
Název toku Povodí Hydr. pořadí Správce Další info
Hamerská strouha Povodí Ohře 1-14-03-003 Povodí Ohře, s.p.. PB přítok Ploučnice