1:

Legenda
POVODEŇ 2013
CVIČENÍ KŠ 2012
LEDOVÉ JEVY 2012
POVODEŇ 2010
Prostorové analýzy terénu
Podkladová data
Katastr nemovitostí
Vodní toky, plochy, objekty
i Vodní díla
Vodní plochy
i Vodní toky
Kilometráž toků
Hranice povodí - ČHP
Povodňová ochrana
Krizový management
Důležité objekty
Doprava
LABEL
Fotodokumentace
Mapa do nového okna
   
Vybrané vodní toky 1-22 z vybraných: 22
Název toku Povodí Hydr. pořadí Správce Další info
Pšovka Povodí Ohře 1-12-03-004 Povodí Ohře, s.p.. ústí do Labe
Liběchovka Povodí Ohře 1-12-03-020 Povodí Ohře, s.p.. ústí do Labe
Ploučnice Povodí Ohře 1-14-03-001 Povodí Ohře, s.p.. ústí do Labe
Hamerská strouha Povodí Ohře 1-14-03-003 Povodí Ohře, s.p.. PB přítok Ploučnice
Ještědský p. Povodí Ohře 1-14-03-003 Povodí Ohře, s.p.. PB přítok Ploučnice
Panenský potok Povodí Ohře 1-14-03-025 Povodí Ohře, s.p.. PB přítok Ploučnice
Šporka Povodí Ohře 1-14-03-035 Povodí Ohře, s.p.. PB přítok Ploučnice
Svitávka Povodí Ohře 1-14-03-039 Povodí Ohře, s.p.. PB přítok Ploučnice
Krompašský p. Povodí Ohře 1-14-03-040 Povodí Ohře, s.p. LB přítok Svitávky
Hamerský p. Povodí Ohře 1-14-03-045 Povodí Ohře, s.p. PB přítok Svitávky
Rousínovský p. Povodí Ohře 1-14-03-045 Povodí Ohře, s.p. LB přítok Boberského p.
Boberský p. Povodí Ohře 1-14-03-046 Povodí Ohře, s.p. PB přítok Svitávky
Dobranovský p. Povodí Ohře 1-14-03-051 Povodí Ohře, s.p.. PB přítok Ploučnice
Okrouhlický p. Povodí Ohře 1-14-03-056 Povodí Ohře, s.p.. PB přítok Šporky
Libchava Povodí Ohře 1-14-03-058 Povodí Ohře, s.p. PB přítok Šporky
Robečský p. Povodí Ohře 1-14-03-063 Povodí Ohře, s.p.. LB přítok Ploučnice
Bobří p. Povodí Ohře 1-14-03-080 Povodí Ohře, s.p.. přítok Novozámeckého rybníka
Radečský p. Povodí Ohře 1-14-03-082 Povodí Ohře, s.p.. PB přítok Ploučnice
Valteřický p. Povodí Ohře 1-14-03-083 Povodí Ohře, s.p.. LB přítok Ploučnice
Valdecký p. Povodí Ohře 1-14-03-085 Povodí Ohře, s.p.. LB přítok Ploučnice
Bystrá Povodí Ohře 1-14-03-097 Povodí Ohře, s.p.. PB přítok Ploučnice
Kamenice Povodí Ohře 1-14-05-001 Povodí Ohře, s.p.. ústí do Labe