1:

Legenda
POVODEŇ 2013
CVIČENÍ KŠ 2012
LEDOVÉ JEVY 2012
POVODEŇ 2010
Prostorové analýzy terénu
Podkladová data
Katastr nemovitostí
Vodní toky, plochy, objekty
i Vodní díla
Vodní plochy
i Vodní toky
Kilometráž toků
Hranice povodí - ČHP
Povodňová ochrana
Krizový management
Důležité objekty
Doprava
LABEL
Fotodokumentace
Mapa do nového okna
       
Vybraná vodní díla 1-1 z vybraných: 1
Název díla Tok Hydr. pořadí Spravuje Obec
Hamerský potok 1-14-03-042 Povodí Ohře s.p. Cvikov