Vodní dílo Naděje

POLOHA
Tok Hamerský potok
říční km 4,2
hydrologické pořadí 1-14-03-042
Obec Cvikov
Okres Česká Lípa
Kraj Liberecký
Pohled na VD Naděje


ÚČEL A KAPACITA
Jedná se o nádrž, která byla určena pro nadlepšování průtoku pod profilem k zajištění kapacity pro menší průmyslové závody. Dnes není nikterak využívána a neprovádí se zde žádná manipulace. Před vtokem potoka do nádrže je lapač splavenin o objemu 15,0 m3. Nad přehradou ve vzdálenosti cca 200 m nad koncem vzdutí je štěrková přehrážka asi 1,30 m vysoká, vyzděná z lomového kamene.
 
Minimální průtok pod hrází /MQ/ ---
Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ ---


HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Hamerský potok
plocha povodí /A/ 8,32 km2
Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 850 mm
průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 91,5 l/s
Průměrný 355denní průtok* /Q355d/ 15 l/s
Stoletý (maximální) průtok /Q100/ 12,6 m3/s
* průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce


TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzdouvací objekt - hráz
gravitační, zděná hráz z lomového kamene (znělce)
kóta koruny hráze 457,03 m n.m.
délka koruny hráze 91,7 m
šířka koruny hráze 1,7 m
šířka koruny hráze 9,5 m
 
Výpustná zařízení
spodní výpusti
průměr spodních výpustí DN 500 + DN 250
kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 1,2 m3/s
 
bezpečnostní přeliv
nehrazený, čelní, korunový
celková délka přepadové hrany 32,8 m
kóta přepadové hrany 455,83 m n.m.
celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 37,5 m3/s
KLikněte pro zobrazení většího obrázku
Nádrž
kóta dna nádrže 450,15 m n.m.
hladina stálého nadržení --- m n.m.
hladina zásobního prostoru --- m n.m.
hladina ovladatelného ochranného prostoru 455,83 m n.m.
hladina neovladatelného ochranného prostoru 456,53 m n.m.
maximální hladina 456,53 m n.m.
prostor stálého nadržení 0,002 mil. m3
zásobní prostor 0,006 mil. m3
ochranný prostor 0,016 mil. m3
celkový prostor 0,024 mil. m3
celková zatopená plocha 1,24 ha


PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
Vzhledem k nevyužívání a malému objemu nádrže nemá vodní dílo vliv na protipovodňovou ochranu území.


KVALITA VODY V NÁDRŽI
Ukazatel Výsledky rozborů (mg/l)
BSK5 nesledováno
CHSK-Cr nesledováno
P-celkový nesledováno
N-NH4+ nesledováno
N-NO3- nesledováno


ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba 1937-1938
Projektant A. Niklas, Teplice
Dodavatel stavby  
Uvedení do provozu 1938


ZAJÍMAVOSTI
Přehrada byla postavena jako nádrž užitkové vody pro vodní díla Hamerský mlýn a pilu vodovodního svazu Niederland se sídlem ve Varnsdorfu. Vodní dílo Hamerský mlýn se nacházelo asi 300 m pod přehradou, v čp. 65. Asi o 500 m níže bývalo další vodní dílo – pila v čp.51. Vodní nádrž Naděje leží v hlubokém zalesněném údolí Lužických hor u osady Naděje. Mezi zajímavosti v okolí patří zřícenina hradu Milštejna. Na severním svahu Suchého vrchu je Ledová jeskyně, stěny a podlaha jeskyně jsou pokryty krystalově čistým ledem.