DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 1/30) celý kraj

 Zobrazit příspěvky pro             
 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy mobilní aplikace

[28.8.2017 15:47]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen    
Byla provedena aktualizace databáze komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/ ...

[10.8.2017 15:26]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen Povodí Smědé   
Test nové kategorie příspěvků - příspěvky budou zobrazeny také v mobilní aplikaci

[8.8.2017 16:07]   Ing. Irena Košková Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS    
Provedena aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/ ...

[7.8.2017 17:02]   Ing. Irena Košková LK, správa portálu Povodí Ploučnice   
INFORMACE ČHMÚ K HLADINOMĚRU V BÍLÉM POTOCE (v reakci na situaci během povodňové události 27.6.2017)
Situace na limnigrafické stanici Bílý Potok opravdu není dlouhodobě vyhovující. Je to dáno několika skutečnostmi. Po povodni 2010 byl měrný práh stanice značně poničen, ČHMÚ již v následujícím roce zahájilo proces rekonstrukce. Bohužel spolu se stanicí byla v profilu narušena levobřežní zeď a zejména komunikace na Smědavu. Rekonstrukce vyžadovala koordinaci několika subjektů (Povodí Labe, SÚS, atd.) a to se vzhledem k rozsáhlému objemu oprav bohužel nepodařilo. ČHMÚ tedy v roce 2011 přistoupil pouze k fixaci stávajícího stavu, aby nedocházelo k dalšímu poničení zbývající části stavby. Provizorně se instalovalo měrné čidlo a zkonstruovala měrná křivka, aby mohly být údaje o průtoku co nejrychleji k dispozici na webu HPPS. Rekonstrukce komunikace na Smědavu probíhala až v letech 2015 - 2016. ČHMÚ následně nechala zpracovat projektovou dokumentaci, která byla hotova koncem roku 2016. Od té doby probíhají přípravné práce pro stavební povolení. Vlastní rekonstrukci stanice předpokládám za ideálních podmínek do konce tohoto roku, nejpozději v roce následujícím.
Co se týká poruchy stanice během vyšší odtokové situace koncem minulého měsíce, došlo během ní k vytržení čidla z chráničky. Čidlo pak ukazovalo nesmyslné průtoky, proto bylo jejich zobrazování na stránkách HPPS vypnuto. Umístění čidla bylo opraveno 31. 7. 2017.
V podobném případě bych doporučil zainteresovaným sledovat průtoky ve stanicích Černá a Bílá Smědá, které jsou též zobrazovány na stránkách HPPS. Lze z nich odhadnout vývoj průtoku nad stanicí Bílý Potok.
Mgr. Jan Šrejber, vedoucí odd. hydrologie
ČHMÚ Ústí nad Labem[27.7.2017 14:45]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba Povodí Jizery   
Vývoj počasí a stav na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 27.7.2017 14.30:

Celé území beze srážek, všechny průtoky klesají, pouze odtok z VD J.Důl se zvýšil na 0,5 m3/s, mírně ještě stoupají hladiny VD. Současná rezerva je 6 milionů m3. Zhruba okolo 16.hodiny možná krátce sprchne.
Prognóza:
Dnes odpoledne, v noci a zítra se očekávají občasné srážky. Během dnešního odpoledne ještě dolů do kraje doteče Jizera, jinak všude očekávám poklesy průtoků. V souvislosti s intenzitou nočních srážek není vyloučeno krátkodobé zvýšení průtoků, ovšem SPA nepředpokládám.

Pro dnešní den se s předpovědí loučím a přeji klidný zbytek dne i noci.
V.Hošek, PK Tanvald

[27.7.2017 9:18]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba Povodí Jizery   
Vývoj počasí a stav na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 27.7. 9.00:
Na našem území prakticky již neprší. Vysoký je stále přítok do VD J.Důl, třebaže klesá. Hladina VD stoupla od půlnoci o 29 cm. Přítok do VD Souš ještě mírně stoupá, ale nepřesáhne 1 m3/s. Zde hladina stoupla zatím pouze o 2 cm. Obě VD vypouštějí minimum vody.
Kamenice v Plavech již kulminovala na 40% 1.SPA, Mumlava podstatně níže. Stoupá pouze Jizera, ovšem jen pozvolna.
Informace k nasycenosti půdy:
Srážky v Jizerských horách za uplynulý týden: Černá Hora 106 mm, Hřebínek 112 mm, J.Důl 81 mm, Nová Louka 84 mm, Souš 44 mm.
Z tohoto přehledu vidíme, že více pršelo v západní polovině území, proto se rychlejším tempem doplňuje voda ve VD J.Důl, zatímco VD Souš stoupá jen nepatrně. Rezervy jsou stále dostatečné a přesahují 6 milionů m3.
Informace pro ORP níže po toku Jizery:
Jizera bude ještě chvíli stoupat, ovšem nikterak závratně, zato poklesne její přítok Kamenice. VD vypouštějí v tuto chvíli minimální hodnoty a pokud budou vypouštět více, pak nijak výrazně, aby se to dole projevilo.
V.Hošek, Tanvald

[27.7.2017 8:39]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen Povodí Smědé   
Situace na Frýdlantsku: Velmi vydatné srážky nad Frýdlanským výběžkem a Jizerskými horami (téměř 80mm úhrn za 24 hodin) způsobily prudký vzestup hladiny řeky Smědé až na 3 stupně PA. V Hejnicích už řeka kulminovala, do půl hodiny očekávají kulminaci i v oblasti Višňové. Dle telefonátů se starosty, nedošlo k zaplavení nemovitostí.

[27.7.2017 7:41]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba Povodí Jizery   
Počasí a stav na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 27.7.2017 7.30:
V Jizerských horách během posledních 48 hodin spadlo od 40 do 90 mm vody, nejméně na Souši. Největší nárůst průtoku byl na přítoku VD J.Důl (9,5 m3/s), v současné chvíli je již o polovinu nižší a klesá, přítok do VD Souš činí 0,7 m3/s a mírně stoupá. Průtoky na vodních tocích jsou hluboko pod 1.SPA a mírně stoupají.
Prognóza:
Srážky pomalu ustávají a v následujících hodinách budou pouze občasné. Přítok do VD J.Důl bude nadále poměrně rychle klesat, přítok do VD Souš bude kulminovat během dopoledne někde na hranici 1 m3/s. Ostatní průtoky ještě mírně stoupnou, ale nijak výrazně. Pršet by mělo ještě zítra, o dalším vývoji budu informovat.
Pro ORP Tanvald však platí, že na rozdíl od severu a západu území LK, povodně nehrozí.

V.Hošek, PK Tanvald

[27.7.2017 6:49]   Jaroslav Demčák PK Hejnice, předseda Povodí Smědé   
Po nočním dosažení 2. SPA v Hejnicích na Smědé, nyní klesá na 1. SPA. Největší problém s nefunkčním limitografem ČHMÚ v Bílém Potoce a výsměchem s výstrahou ČHMÚ v podobě, že přišla v 5:05 hodin, kdy hladina a déšť klesaly...
https://www.facebook.com/Jarda ...

[10.8.2017 15:29]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
INFORMACE ČHMÚ K HLADINOMĚRU V BÍLÉM POTOCE (v reakci na situaci během povodňové události 27.6.2017)
Situace na limnigrafické stanici Bílý Potok opravdu není dlouhodobě vyhovující. Je to dáno několika skutečnostmi. Po povodni 2010 byl měrný práh stanice značně poničen, ČHMÚ již v následujícím roce zahájilo proces rekonstrukce. Bohužel spolu se stanicí byla v profilu narušena levobřežní zeď a zejména komunikace na Smědavu. Rekonstrukce vyžadovala koordinaci několika subjektů (Povodí Labe, SÚS, atd.) a to se vzhledem k rozsáhlému objemu oprav bohužel nepodařilo. ČHMÚ tedy v roce 2011 přistoupil pouze k fixaci stávajícího stavu, aby nedocházelo k dalšímu poničení zbývající části stavby. Provizorně se instalovalo měrné čidlo a zkonstruovala měrná křivka, aby mohly být údaje o průtoku co nejrychleji k dispozici na webu HPPS. Rekonstrukce komunikace na Smědavu probíhala až v letech 2015 - 2016. ČHMÚ následně nechala zpracovat projektovou dokumentaci, která byla hotova koncem roku 2016. Od té doby probíhají přípravné práce pro stavební povolení. Vlastní rekonstrukci stanice předpokládám za ideálních podmínek do konce tohoto roku, nejpozději v roce následujícím.
Co se týká poruchy stanice během vyšší odtokové situace koncem minulého měsíce, došlo během ní k vytržení čidla z chráničky. Čidlo pak ukazovalo nesmyslné průtoky, proto bylo jejich zobrazování na stránkách HPPS vypnuto. Umístění čidla bylo opraveno 31. 7. 2017.
V podobném případě bych doporučil zainteresovaným sledovat průtoky ve stanicích Černá a Bílá Smědá, které jsou též zobrazovány na stránkách HPPS. Lze z nich odhadnout vývoj průtoku nad stanicí Bílý Potok.
Mgr. Jan Šrejber, vedoucí odd. hydrologie
ČHMÚ Ústí nad Labem

[28.6.2017 14:13]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba Povodí Jizery   
Varování ČHMÚ
Od dnešního odpoledne do zítřka očekáváme přechod tlakové níže přes naše území. Předpokládáme silné bouřky spojené současně se silným větrem a srážkami až 60 mm.
Již během včerejšího odpoledne přes naše území přešla fronta, z níž se očekávaly vydatnější srážky, sprchlo ovšem velmi málo, vypršelo se to pouze v Orlických horách a na polském území. V současné chvíli jsou možné deště ještě daleko a během nejbližších hodin by pršet nemělo. Bouřky a déšť očekávám spíše až ve večerních hodinách. Nejsou vyloučeny lokální škody způsobené poryvy větru a přívalovými srážkami, povodeň však nehrozí. VD J.Důl a Souš jsou v této chvíli na rezervě téměř 7 milionů m3 a vodní toky jsou takřka vyschlé. Spadne-li očekávané extrémní množství, můžeme jít na Desné a Kamenici na 1.SPA, případně na rozhraní 2.SPA, na Mumlavě 2.SPA a dolů po toku doteče Jizera, 1. nebo 2.SPA, možná až na hranici 3.SPA. Srážky přírodě prospějí, pokud ovšem nebudou příliš prudké. Buďte tedy ve střehu.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

[23.6.2017 14:41]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen    
Provedena aktualizace databáze povodňových komisí - komise okolních krajů, ústřední povodňová komise a pracovní štáb ústředí povodňové komise na základě údajů z POVIS.

[8.6.2017 14:19]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen    
Dnes ve 14:00 hod. bylo ukončeno Taktické štábní cvičení „POVODEŇ 2017“. Všem cvičícím pracovníkům děkujeme za projevenou aktivitu a splnění stanovených úkolů.
Vedoucí SPS KŠ LK


[8.6.2017 12:19]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník Povodí Ploučnice   
Odvolání II SPA na Ploučnici v České Lípě
Odvolání II SPA na Śporce v Dolní Libchavě

[8.6.2017 12:18]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník Povodí Ploučnice   
Podkročení II. SPA na Ploučnici v České Lípě a II. SPA na Šporce v Dolní Libchavě

[8.6.2017 10:24]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník Povodí Ploučnice   
Odvolání III. SPA na Śporce v Dolní Libchavě a Ploučnici v České Lípě

[8.6.2017 10:22]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník Povodí Ploučnice   
Podkročen III.SPA v České Lípě na Ploučnici
Podkročení III.SPA v Dolní Libchavě na Śporce

[8.6.2017 7:18]   Bc. Pavel Štyndl ZZS LK, tajemník krizového štábu    
CVIČENÍ:Od 07:00 je k dispozici vrtulník pro řešení mimořádných událostí

[8.6.2017 4:31]   Bc. Pavel Štyndl ZZS LK, tajemník krizového štábu    
CVIČENÍ:Na základě informací od KŠ ORP Česká Lípa předány na KOS informace o neprůjezdných a uzavřených komunikacích v ORP Česká Lípa.

[8.6.2017 4:26]   Bc. Pavel Štyndl ZZS LK, tajemník krizového štábu    
CVIČENÍ:Na základě informací od KŠ ORP Liberec předány na KOS aktualizované informace o neprůjezdných a uzavřených komunikacích v ORP Liberec.

[8.6.2017 0:09]   Bc. Pavel Štyndl ZZS LK, tajemník krizového štábu    
CVIČENÍ:Na základě informací od KŠ ORP Liberec předány na KOS informave o neprůjezdných a uzavřených komunikacích v ORP Liberec.

[7.6.2017 22:16]   Bc. Pavel Štyndl ZZS LK, tajemník krizového štábu    
CVIČENÍ: Předány informace na KOS o neprůjezdných trasách v Liberci a o objízdných trasách.

[7.6.2017 21:57]   Bc. Pavel Štyndl ZZS LK, tajemník krizového štábu    
CVIČENÍ:Na základě vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem LK aktivován KŠ ZZS LK.

[7.6.2017 21:52]   kpt. Ing. Aleš Vaněček KŘ Policie LK, vrchní komisař     
na základě vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem LK, aktivován KŠ ředitele KŘP Libereckého kraje

[7.6.2017 21:33]   Ing. Jaroslav Rašín PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny    
CVICNE
PK ORP LBC se k 21:00 stala součástí KŠ LBC. Kontakty zůstávají v platnosti a funkční.

[7.6.2017 21:18]   Ing. Karel Pop Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPZ, vedoucí odd. vod. a les. hospodářství    
CVIČNÉ! S účinností od 21,00 vyhlásil hejtman stav nebezpečí. Komunikaci je třeba směřovat na KŠ Libereckého kraje

[7.6.2017 20:40]   Bc. Pavel Štyndl ZZS LK, tajemník krizového štábu    
CVIČENÍ: V souvislosti s vyhlášením stavu nebezpečí od 21.00 hod. hejtmanem LK, ZZS LK mobilizovala záložní posádky a posádku vozidla pro hromadné neštěstí.

[7.6.2017 20:32]   Jana Salačová PK ORP Nový Bor, tajemník    
Cvičení: V 20.09 h byla přijata zpráva o vyhlášení stavu nebezpečí od 7.6.2017 od 21h na dobu 30 dnů. V souladu s tím bude k tomuto času ukončena činnost PK ORP Nový Bor a nadále bude pracovat krizový štáb města Nový Bor.

[7.6.2017 20:26]   Ing. Karel Pop Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPZ, vedoucí odd. vod. a les. hospodářství    
Po zasedání PK + KŠ LK se připravuje vyhlášení krizového stavu.

[7.6.2017 19:18]   Jana Salačová PK ORP Nový Bor, tajemník    
CVIČENÍ! V 18,55 hod. odeslán zápis z jednání krizového štábu ORP Nový Bor a odeslána žádost hejtmanovi o vyhlášení krizového stavu.

[7.6.2017 17:09]   kpt. Ing. Aleš Vaněček KŘ Policie LK, vrchní komisař     
CVIČENÍ: Na základě požadavku PK ORP N. Bor provedení uzavírky dopravy v části obce Arnultovice v ul.B.Egermana, Gen.Svobody, Tylova, Nerudova, Mánesova, Myslbekova, Štursova a stanovení objízdných tras. Hlídání majetku v evakuovaných oblastech. Shromažďování dalších sil a prostředku pro plnění úkolů v obci Skalice a Cvikov.

[7.6.2017 18:27]   Bc. Pavel Štyndl ZZS LK, tajemník krizového štábu
CVIČENÍ Informace o uzavírká předána KOS.

[7.6.2017 17:03]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník    
Cvičení
Oprava od 17.00 hod zasedá krizový štáb ORP Česká Lípa

[7.6.2017 17:02]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník    
Cvičení
Od 17.00 svolán krizový štáb ORP Česká Lípa

[7.6.2017 16:33]   Jana Salačová PK ORP Nový Bor, tajemník    
CVIČENÍ! Od 15,30 do 16,15 hod zasedal krizový štáb ORP Nový Bor. Na základě informací starostů obcí ORP není požadováno vyhlášení krizového stavu.

[7.6.2017 16:06]   Jana Salačová PK ORP Nový Bor, tajemník    
CVIČENÍ! V 16,00 hod byl vyhlášen III. SPA na VT Boberský potok ve Cvikově.

[7.6.2017 16:06]   Ing. Jaroslav Rašín PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny    
CVIČNÉ Byl svolán krizový štáb ORP Liberec.

[7.6.2017 15:34]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník    
Další upřesnění situace na území ORP Česká Lípa a požadované pomoci bude po provedených průzkumech zaplavených území a oblastí.
K řešení nastalé situace bude k 17 hodině 7.6.2017 aktivována část krizového štábu ORP Česká Lípa

[7.6.2017 15:30]   Jana Salačová PK ORP Nový Bor, tajemník    
CVIČENÍ! V 15,00 hod byl vyhlášen III. SPA na VT Svitávka v obcích Mařenice, Mařeničky a Kunratice u Cvikova.

[7.6.2017 15:24]   Ing. Jaroslav Rašín PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny    
CVIČNÉ Prověření stavu komunikací při dosažení Q100 - informace od PK SML a zasažených obcí - viz. příloha.
Otevřít soubor   nepojmenovaná příloha   (12 kB)

[7.6.2017 15:31]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník    
Cvičení
14:30 stav při Q100 na území ORP Česká Lípa - Stráž pod Ralskem, Mimoň, Pertoltice a další, narušena doprava a zásobování II/278, Mimoň II/270 a II/268. Je nutná evakuace obyvatel části k.ú. Česká Lípa - D. Libchava, evakuace obyvatelstva v Pertolticích pod Ralskem.
U jednotek OU CL HZS LK byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu.


[7.6.2017 15:22]   Ing. Jaroslav Rašín PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny Povodí Lužické Nisy   
CVICNE: na uzemi SML a mest Hradek nN a Chrastava doslo v vyplaveni kalu z centralnich COV. Znecisteni se siri za hranice CR. Zadame PK LB o zajisteni informovani sousedniho statu.

[7.6.2017 15:15]   Ing. Jaroslav Rašín PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny    
CVICNE: v centru mesta Liberce a na celem uzemi obce Krizany doslo k vypadku zasobovani elektrickou energii. Naprava neni v silach provozovatele distribucni site ani PK ORP. Zadame PK LK o zvazeni nasazeni nahradnich zdroju EN.

[7.6.2017 16:02]   Ing. Zdeněk Madej PK Liberecký kraj, tajemník
Již byla telefonicky upozorněna tajemnice PK ORP, že požadavky na pomoc je nutné předávat oficiální cestou telefonicky a to spolu s výčtem opatření, která už ORP ve věci provedl. Prosím respektujte, že chat na povodňovém portále je zejména doplňkový zdroj informací.

[7.6.2017 14:59]   Jana Salačová PK ORP Nový Bor, tajemník    
V 14,45 h byl vyhlášen 3.SPA na Šporce v Novém Boru, vzhledem k předpovědi počasí, úhrnu srážek a rozlivu vody ve městě (zasaženy obytné domy, průmyslový areál bývalého ZPA,..), evakuaci obyvatel - přechod situace v krizové řízení

[7.6.2017 14:47]   Ing. Jaroslav Rašín PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny Povodí Lužické Nisy   
CVICNE. PK ORP na zaklade pozadavku PK SML zajistuje presun koni z hrebcina Pavlovice. Behem presunu dojde ke ktarkodobemu omezeni dopravy na okruzni krizovatce Londynska (doprava bude rizena PCR).

[7.6.2017 14:45]   Bc. Pavel Štyndl ZZS LK, tajemník krizového štábu    
Z důvodu zaplavení ulice Lidická v Jablonném v Podštědí je evakuováno výjezdové stanoviště ZZS LK do České Lípy na VS.

[7.6.2017 14:45]   kpt. Ing. Aleš Vaněček KŘ Policie LK, vrchní komisař     
Na základě požadavku PK ORP NB vyslána hlídka PČR k monitorování řeky toku Šporka pod rychlostní komunikací I/9 v části obce Arnultovice. Další hlídka vyslána k uzavírce ul. Nábřežní Cvikov z důvodu rozlití řeky Svitávky.

[7.6.2017 14:21]   Ing. Jaroslav Rašín PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny    
CVICENI.
Na sledovanych tocich ORP LBC dosazen Q100. PK ORP aktualne zjistuje rozsahy zavad, skod a potreb v jednotlivych obcich.

[7.6.2017 14:35]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Dotaz povodňové komise kraje - na kterých tocích máte Q100?

str. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30