AKTUÁLNĚ

NOVÝ POVODŇOVÝ PORTÁL

Mapy pro povodňovou ochranu

Monitoring aktuálního stavu - hladinoměry, srážkoměry, mapa

Hydrometeorologická situace

Předpovědi počasí

Povodňová ochrana v kraji


SOUVISEJÍCÍ WEBY A APLIKACE

Geoportál Libereckého kraje

Sociální sítě Povodňového portálu Libereckého kraje: Facebook, Google+

Mobilní aplikace


POVODŇOVOU KOMUNIKACI sledujte na    ON-LINE CHAT (odkaz z menu vlevo)


Diskusní fórum - poslední příspěvky

[26.11.2018 15:31]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
S ohledem na ukončení provozu starého povodňového portálu jsme dnešním dnem ukončili možnost změn údajů u povodňových komisí.

[1.11.2018 9:08]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
test pro mobilní aplikaci 2018-11-01

[19.6.2018 15:39]   Ing. Irena Košková Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
ZAČALA PLATIT NOVÁ VYHLÁŠKA
Upozorňujeme na platnost nové vyhlášky č. 79/2018 Sb. -
Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.
https://www.zakonyprolidi.cz/c ...

[13.6.2018 8:39]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
ODSTÁVKA POVODŇOVÉHO PORTÁLU DNES OD 13:00
Vážení uživatelé Geoportálu http://geoportal.kraj-lbc.cz/ , Povodňového portálu http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/ a Atlasu Libereckého kraje http://atlas.kraj-lbc.cz/. Během dneška, 13. června 2018, bude probíhat převedení našich serverů na jiného adresního rozsahu, změna jejich IP adres a migrace na jiné serverové umístění. Jako uživatelů se Vás to dotkne jen výpadkem služeb dnes mezi 13:00 až 15:00. Adresy aplikací zůstanou stejné. Děkujeme za trpělivost a upozornění na případná následné nefunkčnosti.

[23.5.2018 14:36]   Ing. Irena Košková Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
Od zítřka začíná platit nařízení Evropského parlamentu a Rady, č. 2016/6791, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které upravuje ochranu osobních údajů a týká se všech členských státech EU (tzv. GDPR). S ohledem na toto nařízení jsme byli nuceni provést úpravy v poskytování informací o vlastnictví parcel katastru nemovitostí v našich mapových aplikacích. Úpravy zahrnují zejména odstranění RODNÝCH ČÍSEL a ADRES BYDLIŠTĚ ze všech dostupných databází poskytovaných prostřednictvím modulu Evidence nemovitostí našich mapových aplikací.

[9.5.2018 15:27]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena revize dat záplav a provedeny tyto změny a doplnění dat, včetně souvisejících dokumentů:
- aktualizace dat pro Mšenský potok, Olešku (frýd.), Svitávku a Šporku
- do návrhů záplav k projednávání byla přidána data: Šenovský potok, Ploučnice ve Stráži, dolní úsek Jizery

[4.5.2018 14:52]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Český hydrometeorologický ústav vydal dvě nové meteorologické aplikace pro Android (najdete je na Obchodě Play). Jmenují se ČHMÚ a ČHMÚ+.
ČHMÚ poskytuje služby:
Počasí dnes (24hodinová předpověď po hodinách). Předpověď na šest dní (vychází z modelu Aladin a předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu). Radar (ukazuje uplynulé dvě hodiny a předpověď pro následující hodinu). Srážky (předpověď srážek podle modelu Aladin). Textové předpovědi na 8 dní. Výstrahy vydané Českým hydrometeorologickým ústavem.
Aktivita klíšťat.

ČHMÚ+ je určena pokročilejším uživatelům. Zobrazuje počasí na meteorologických stanicích, odhad spadlých srážek, údaje naměřené balónovými sondami, předpovědi z modelu Aladin, informace o UV indexu, stavu vod, riziku přívalových povodní a čistotě ovzduší.

[20.4.2018 13:28]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Upozorňujeme na novou čerpání dotací na protipovodňová opatření. Žádosti o dotace mohou kraje, obce a další subjekty podávat od května na Státní fond životního prostředí ČR. Přihlásit můžou projekty zaměřené na zpracování analýz odtokových poměrů nebo digitálních povodňových plánů, vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni.
https://www.sfzp.cz/tiskove-ce ...

Výstrahy Systému integrované výstražné služby ČHMÚ pro Liberecký kraj:
Aktuálně nejsou vydány žádné výstrahy
Posledni vystraha ČHMÚ vydána: 28.05.2019 11:30
...

D O K U M E N T Y

Možnosti obnovy obecního a krajského majetku 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má k dispozici programy pro obnovu obecního a krajského majetku a pro obnovu bydlení. Vyhlášení těchto programů musí být projednáno vládou a musí být schválen rozpočet pro jejich realizaci. Programy MMR jsou určeny pro obce a kraje. V současné době MMR připravuje Strategii obnovy území, kterou dle příslušného zákona předloží vládě ke schválení do 20 dnů po ukončení krizového stavu. Zároveň má ministerstvo vyčleněny finanční prostředky, které budou po souhlasu vlády ihned uvolňovány v rámci programu „Podpora bydlení při živelní pohromě“.

Otevřít soubor   tisková informace   (229 kB)
Otevřít soubor
   program podpora bydlení   (270 kB)

Pravidla hygieny při záplavách

Otevřít soubor   Dokument Ministerstva zdravotnictví  (171 kB)

povodeň 2013      povodeň 2013 

Z P R Á V Y

[11. 5. 2012] ŠKOLENÍ PRO POVODŇOVÉ KOMISE ORP
Krajský úřad Libereckého kraje, jako povodňový orgán dle ustanovení § 77 odst.2 písm.c) vodního zákona, organizuje odborné školení povodňových orgánů.
Dne 15.5.2012  v Semilech – od 9:00 hodin v zasedací místnosti v budově Městského úřadu v Semilech, Riegrovo náměstí 63, zasedací místnost 2. patro, pro ORP Semily, Turnov, Jilemnice a Železný Brod.
Dne 17.5.2012 v Liberci, od 9:00 hodin v zasedací místnosti ve 3.nadzemním podlaží v budově Nového magistrátu pro ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant a Tanvald.
Dne 18.5.2012 v České Lípě v 9:00 hodin, ve velké zasedací místnosti MěÚ Česká Lípa , 3. patro. Městský úřad Česká Lípa , nám. T.G.M., č. p. 2, pro ORP Česká Lípa a Nový Bor.
Rámcový program školení:
zkušenosti správců toků z posledních povodní (zejména ledové jevy)
informace HZS Libereckého kraje
využití Povodňového portálu Libereckého kraje
legislativa v povodňové ochraně a její změnypoznatky povodňových orgánů ORP

[11. 5. 2012] UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU LEGISLATIVY
Ve věstníku Ministerstva životního prostředí č. 9 částka 12/2011 vyšla novela metodického pokynu k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby, prováděné podle zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Další informace a dokument zde:
http://www.mzp.cz/cz/metodicky_pokyn_zabezpeceni_povodne

[10. 4. 2012] XXXVII. výzva pro individuální projekty na omezování rizika povodní 
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 12. dubna 2012 do 4. června 2012. Podrobné informace zde:
https://www.sfzp.cz/clanek/193/1843/xxxvii-vyzva-pro-individualni-projekty-na-omezovani-rizika-povodni/

[6. 9. 2011] DOKUMENT MŽP PRO EXPORTY DO POVIS
Export databáze do POVIS byl proveden dne 6. 9. 2011. Níže najdete naskenovaný dokument, který nám na naši žádost vystavilo MŽP jako povtrzení faktu, že pro žádosti o dotace z OPŽP, prioritní osa 1.3.1. je zohledňována Vaše spolupráce s Povodňovým portálem LK.
Potvrzení postupu při exportu dat do POVIS
Povrzení příjmu dokumentu datovou schránkou

[6. 9. 2011] AKTUALIZACE A OZNÁMENÍ

[15. 4. 2011]  SEMINÁŘ K VYHODNOCENÍ POVODNÍ 2010
v souvislosti s mimořádnými povodněmi v srpnu 2010 iniciovalo Ministerstvo životního prostředí, projekt, který pod gestorstvím Českého hydrometeorologického ústavu měl za cíl objektivně shrnout jednotlivé souvislosti vzniku, průběhu a následků těchto povodňových událostí. Seminář se koná dne 21. 4. 2011 v zasedací místnost zastupitelstva (326) v budově Libereckého kraje. Pozvánky byly doručeny na obce.

[15. 4. 2011]  EXPORT DATABÁZE POVODŇOVÝCH KOMISÍ PO POVIS
Ke dnešnímu dnu byl provedem export databáze do Povodňového informačního systému ČR POVIS.

[5. 4. 2011]  ZMĚNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
Aktualizace vymezení záplavových území Q5, Q20, Q100 a AZ na území města Mimoně.

[14. 3. 2011]  VÝZVA PRO POVODŇOVÉ KOMISE OBCÍ
- Prosíme pracovníky povodňové ochrany o aktualizaci kontaktů svých povodňových komisí zde na povodňovém portálu. Pokud nemáte přihlašovací údaje, požadujte je zde.
- Při editaci údajů povodňové komise věnujte prosím pozornost zatržítku, zda chcete kontakní údaje členů Vaší komise nechat importovat do národního systému POVIS. Je to důležité, pokud žádáte o dotace z podpory z 1.3.1 OPŽP pro udělení bodů za digitální povodňový plán.
- Dále prosíme o poslání odkazů na vaše webové stránky, kde máte obvykle zvěřejňovány informace k povodním, případně adresu svého povodňového plánu.

[14. 3. 2011]  POVODŇOVÝ PORTÁL KRAJE NA VELETRZÍCH V BRNĚ
Ochrana před povodněmi Brno je samostatnou expozicí, jejíž součástí je kontaktní centrum a vodní polygon, ve kterém probíhají ukázky protipovodňových opatření. Tradičně se uskutečňuje v rámci technicky zaměřených veletrhů během letní sezóny. V roce 2011 se bude MŽP účastnit expozice během veletrhů: stavební 12. - 16. 4., IDET 10. - 14. 5. a WATENVI 24. - 26. 5. Program zahrnuje prezentaci praktických ukázek různých typů protipovodňových opatření ve vodním polygonu, od mobilních stěn, ochrany staveb přes měřící zařízení až po techniku a vybavení jednotek integrovaného záchranného systému. Budou představeny digitální povodňové plány (dPP na platformě Hydrosoft Veleslavín a Liberecký kraj) a Povodňový informační systém (POVIS)

[14. 3. 2011]  POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA CVIKOV
Na adrese http://dpp.cvikov.cz:8080/dPP/index.html najdete veřejnou část Povodńového plánu města Cvikov

[30. 11. 2010]  EXPORT MAPOVÝCH KOMPOZICÍ DO PDF
Upozorňuji na možnost exportovat mapy z povodňového portálu přímo do formátu PDF. Při exportu lze volit formát A4 nebo A3, připojení legendy, titulek mapy a zda chceme mit mapu v pevném měřítku nebo dle otevřeného výřezu. Tisk do PDF je z ikony tisku přímo nad mapovým oknem, vpravo. Využijte PDF mapové soubory podle potřeby ve svých povodňových zprávách - jak při tisku, tak pro elektronickou verzi!

[30. 11. 2010]  DATA POVODŇOVÝCH ŠKOD PRO POVODŇOVÉ ZPRÁVY
Aktuání informace k aktualizaci dat povodňových škod jsou průběžně zveřejňovány v sekci   ONLINE INFO. Neváhejte sem (po přihlášení máte do INLINE INFO přístup) nebo na mail připojovat své připomínky nebo upozornění na chyby v mapování. Nově byly doplněny nebo opraveny data rozlivů pro obce: Stružnice, Velenice, Horní Libchava, Hamr na Jezeře, doplněny zaplavené objekty na území zejména ORP Ćeská Lípa.

[18. 11. 2010]  SOUHRNNÉ TABULKY POVODŃOVÝCH ŠKOD
V září byly na Ministerstvo financí odeslány tabulky s předběžným odhadem nákladů na obnovu majetku. Na stránce odboru regionálního rozvoje LK naleznete souhrnnou zprávu a tabulky se souhrnnými údaji za obce a území obcí s rozšířenou působností. Přiložena je také mapka s grafickým zobrazením škod.

[5. 11. 2010]  POSTERY K SRPNOVÉ POVODNI UPOUTALY ZNALCE
Na konferenci uživatelů GIS systémů 2. až 3. listopadu v Praze zabodovaly 3 postery věnované povodňové situaci v srpnu v Libereckém kraji. Vystavem byl poster "Jak mapy pomáhaly při povodních na Libereckui" autorů J.Havrdové a J.Petra z HZS LK, "Povodeň" I. Koškové za Povodňový portál LK a "GIS a krizové řízení v Libereckém kraji" J.Faigla a J.Gardoně z odd.krizového řízení LK.

[27. 9. 2010]  POVODŇOVÁ SITUACE OD 27. ZÁŘÍ 2010
Informace sledujte výhradně v sekci   ON-LINE INFO, protože zde mají přístup pro vkládání informací uživatelé portálu z řad povodňové ochrany s platným uživatelským účtem. Děkujeme, pokud se z dění ve Vaší obci něco dozvíme!

[6. 9. 2010]  POMOC OBCÍM - MAPY A GEOGRAFICKÁ DATA DO ZPRÁV O POVODNI
Již od 7.8. byly postupně na obce předávány papírové mapy velkých měřítek pro zákres škod způsobených povodní a zákres dalších událostí, důležitých pro dokumentaci povodně. Mapy byly předávány prostřednictvím HZS LK, odboru regionálního rozvoje LK a odboru životního prostředí LK. V současné době mapy dostáváme vyplněné zpět a probíhá digitalizace zákresů. Hotové digitalizované mapy a zdrojová data v nich budeme dále poskytovat obcím. Pro další informace se obracejte na:
Ing. Irena Košková, irena.koskova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 412
Ing. Libuše Škarpichová, libuse.skarpichova@kraj-lbc.cz, 485 226 707

Stav mapování můžete vidět zde na portále: odskok vlevo MAPA - POVODEŇ, ve složce dat POVODEŇ 2010 si otevřete data, která Vás zajímají.

[6. 9. 2010]  POMOC OBCÍM - FOTODOKUMENTACE DO ZPRÁV O POVODNI
Dne 10. 8. byla z prostředků určených pro Povodňový portál Libereckého kraje pořízena firmou Koordinace letecká fotodokumentace postiženého území. Fotografie jsou využitelné pro přípravu povodňových zpráv. Prosíme zástupce obcí, kteří mají o fotodokumentaci zájem, aby kontaktovali správce portálu: irena.koskova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 412.
Stav distribuce zde v tabulce.

[30. 8. 2010]  BENEFIČNÍ KONCERT - PODĚKOVÁNÍ
Posluchačům Benefičního koncertu konaného 25.8.2010 v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou za štědré příspěvky pro obce postižené povodněmi v Libereckém kraji. Nejen Ti, kteří se nemohli zúčastnit koncertu mohou i nadále do konce měsíce září zasílat své finanční dary pro postižené povodněmi na účast farnosti Jablonec nad Nisou, číslo účtu je : 210 224 2376/2700, VS: 777 (je důležité,aby dárci uvedli variabilní symbol). Průběžně budeme informovat o výši darů a konkrétní poskytnuté pomoci a na závěr sbírky bude zveřejněno závěrečné vyúčtování o všech darech.
Děkujeme za Vaši štědrost - Štěpán Rak, kytarista

[17. 8. 2010]  INFORMACE O STÁTNÍ POMOCI PO ŽIVELNÍ POHROMĚ
Velmi užitečné informace najdete na stránkách Ministrstva pro místní rozvoj . Metodika k postupům podle zákona o státní pomoci při obnově území je zde.

[17. 8. 2010]  PRACOVNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ
Program: Dotace z MMR občanům a obcím postiženým povodněmi ( Ing. Milena Brožová, vrchní ředitelka sekce politiky bydlení, MMR) - Zpracování zprávy z povodně ( Ing. Jan Papež, prezident České protipovodňové asociace) - Praktické zkušenosti k přívalovým povodním na Novojičínsku v roce 2009 (starostové postižených obcí) - Zprávy jednotlivých odborů krajského úřadu - Zpráva o prováděném mapování povodňových škod

[12. 8. 2010]  MAPOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD
Začínáme zpracovávat dostupná data z průběhu povodně a zakreslovat je do map. Bude je možná najít pod položkou "Povodňové události" (v mapové části portálu, odskok z menu vlevo). Najdete tady také přehled postižených obcí a postupně další údaje. Z důvodu časové tísně prosím omluvte nedokonalou vizualizaci, postupně bude vylepšeno. Letecká fotodokumentace bude zdarma poskytnuta obcím pro jejich povodňovou dokumentaci.

[10. 8. 2010]  POŘÍZENÍ LETECKÉ FOTODOKUMENTACE Z POVODNÍ
Během dnešního dne byly pořízeny šikmé letecké snímky všech nejvíce postižených oblastí. Údaje z nich budou zpracovány pro vytvoření prostorových dat o povodni a budou sloužit pro přípravu povodňových zpráv pro samosprávy.

[9. 8. 2010]  POMOC FIREM I OBČANŮ OBCÍM I JEDNOTLIVCŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ
DĚKUJEME VŠEM ZA VELKOU SOLIDARITU!
Dokument s nabídkou pomoci jednotlivců i firem byl doplněn a aktulizován o nové nabídky a rozeslán k použití.
Povodňové komise je mohou najít také zde na portále, v sekci Dokumenty/Interní dokumenty (po přihlášení).
VÝZVA K POMOCI POSTIŽENÝM OBLASTEM od dobrovolných hasičů ze Semil - zde a zde

[9. 8. 2010]  DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVODŇOVÝMI ODPADY
Rámcové doporučení k nakládání - dokument
     Zásady řízení odpadového hospodářství v době mimořádné situace
     Řízení odpadového hospodářství v závislosti na stupních nebezpečí
     Standardy množství, kvalitativních charakteristik a zdravotních rizik pro hlavní druhy povodňových odpadů

Plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události - dokument
    Způsob odstranění odpadů a složky provádějící odstranění odpadů
    Přehled skládek, spaloven a jiných zařízení na odstranění odpadů a nebezpečných odpadů
    Rozdělení odpovědnosti za provedení odstranění odpadů
    Stanovení dozoru při odstranění odpadů
    Řešení mimořádné události
Svozové firmy v Libereckém kraji - dokument
Stacionární zařízení k nakládání s odpady v Libereckém kraji - dokument
Plochy vytipované obcemi k dočasnému ukládání povodňových odpadů – informaci podá Ing. Zuzana Kubínová, 485 226 613

[8. 8. 2010]  METODICKÉ INFORMACE Z KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
Bezplatné vyšetření vody - dokument
Zásady hygieny při záplavách - dokument
Likvidace plísní - dokument
Postup při sanaci a revitalizaci studní - dokument

[8. 8. 2010]  INFO O PRŮBĚHU
Z důvodu časové tísně lze informace z průběhu najít jen v diskusním fóru povodňového portálu

[7. 8. 2010]  POVODŇOVÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI - VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ
Hejtman Libereckého kraje vyhlásil na území Libereckého kraje stav nebezpečí. Dokument vyhlášení zde .
Kontaktní telefon do sídla krizového štábu, přednostně pro obce a ORP: +420 485 226 911
Kontaktní telefon do sídla krizového štábu, linka pro občany: +420 485 226 999
Kontaktní mailová adresa do sídla krizového štábu: krizovy.stab@kraj-lbc.cz
Průběžné informace poskytované povodňovou komisí a krizovým štábem najdete na hlavních stránkách kraje a zde na Povodňovém portálu LK v sekci Diskusní fórum (odkaz vlevo).

[3. 8. 2010]  POZOR NA ZMĚNU VODNÍHO ZÁKONA!
Dne 1. 8. 2010 nabyla účinnosti velká novela vodního zákona, a to ve znění zákona č. 150/2010 Sb. ze dne 23. 4. 2010. Ochrana před povodněmi je zakotvena v hlavě IX, v §§ 63 až 87 citovaného zákona a přináší celou řadu změn. Ochranou před povodněmi se nově rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními. Operativní opatření jsou zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizového stavu podle krizových plánů (ve smyslu ustanovení krizového zákona). Velká novela vodního zákona přináší v dané problematice řadu významných změn. Doporučujeme všem, kteří jsou průchodem velkých vod nějakým způsobem dotčeni, se s danou problematikou detailněji seznámit.

[26. 4. 2010]  POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA JILEMNICE
Na stránce rychlé navigace přibyl odkaz na nově zpracovanou veřejnou část Povodňového plánu města Jilemnice [ 210kB]. Soulad s povodňovým plánem vyššího stupně (ORP Jilemnice) byl vydán 9. 3. 2010 a tímto se tento plán stal závazným.

[20. 4. 2010]  UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU SERVERŮ
Dle oznámení odboru informatiky upozorňujeme na plánovanou odstávku serverů Libereckého kraje, která proběhne ve dnech 21. až 23. května 2010. V této době nebudou funkční žádné mapové aplikace Portálu životního prostředí LK.

[14. 4. 2010]  AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ OBJÍZDNÉ TRASY
V testovacím režimu byly pro vybrané uživatele zpřístupněny routovací fukce portálu - online vyhledání vhodné objízdné trasy pro případ (zvláštních) povodní. Trasa je vyhledávána podle obvyklých zásad routingu s možností jejího usměrnění zadáním průjezdních míst a zakázaných úseků. Testování funkčnosti probíhá ve spolupráci s Policií ČR, HZS LK a oddělením krizového řízení LK. Výhledově bude routovací služba zpřístupněna ve vhodné míře i veřejnosti.

[13. 4. 2010] NOVÉ POVODŇOVÉ PLÁNY OBCÍ
V nedávné době byly zveřejněny povodňové plány města Liberec (http://povodne.liberec.cz) a ORP Liberec (http://povodneorp.liberec.cz). Přístupové údaje do neveřejné části aplikace obce ORP Liberec obdrží na školení.
Nově zpracovaný povodňový plán má také město Česká Lípa. Zveřejněm bude až po spuštění nově zpracovaných stránek města.
Nadále prosíme - pokud na svých webových stránkách máte zveřejněny dokumenty, o kterých by měla veřejnost nebo pracovníci povodňové ochrany vědět, prosíme o zaslání informace. Děkujeme.

[30. 3. 2010] PREZENTACE POVODŇOVÉHO PORTÁLU NA KONFERENCI V TRENTU (ITÁLIE)
Povodňový portál kraje byl prezentován jako ukázka "best practices" na setkání IT odborníků z oblasti využití nových IT technologií v praxi veřejné správy (17. a 18. 3. 2010). Specielně byly prezentovány analytické funkce portálu (online výpočet plochy povodí , výšky záplavy, dráhy povrchového odtoku a analýzy dohlednosti) jako ukázka úspěšného použití open source řešení v praxi. Povodňový portál kraje se stal jedním z pilotních projektů EU projektu Briseide.

[3. 3. 2010] DOPORUČENÍ K PROVEDENÍ POVODŇOVÝCH PROHLÍDEK
S využitím diskusního příspěvku tajemníka PK ORP Turnov p.Fišera výzva starostům obcí ohrožených povodněmi k provedení povodňových prohlídek na svých katastrech:
V souladu s § 72 "Vodního zákona" je vhodné zejména nyní vykonat povodňové prohlídky...
(1) Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.
(2) Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně.
(3) Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

[3. 3. 2010] AKTUALIZACE KOMISÍ OBCÍ
Pokud tajemníci povodňových komisí ORP mají zájem aktualizovat také seznamy komisí a členů "svých" obcí prostřednictvím povodňového portálu, pošlete prosím abecedně řazený seznam techto obcí. Budou Vám nastavena práva k editaci. Starostové těchto obcí budou vyrozuměmi, že tuto službu za ně zabezpečujete.

[17. 2. 2010] VÝZVA ŘEDITELE LIBERECKÉHO KRAJE K AKTUALIZACI SEZNAMŮ POVODŇOVÝCH KOMISÍ ORP
Vážené tajemnice a tajemníci povodňových komisí ORP, v nejbližší době obdržíte jménem ředitele krajského úřadu, p.Bohdana Tomáše, žádost o každoroční aktualizaci údajů vaší povodňové komise. Optimálním řešením je přímá editace dat zde na Povodňovém portálu Libereckého kraje. V případě dotazů na provedení aktualizace se prosím obraťte na administrátora - Ing. Irenu Koškovou, tel. 485 226 412. Prosíme o provedení aktualizace do 10. března 2010.
Stav aktualizací všech komisí i dalších údajů lze vidět ve Změnovém listu (odskok z menu vlevo)

[9. 1. 2010] PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD POVODÍ - OCHRANA PŘED POVODNĚNI
Plán oblasti povodí je koncepční materiál, který pořizuje správce povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. Realizace významně ovlivní kvalitu a množství povrchových a podzemních vod a s tím spojené možnosti jejich užívání v příštích letech.
Povodí Labe, st. p. - celý dokument - část Ochrana před povodněni
Povodí Ohře, st. p.
- celý dokument - část Ochrana před povodněni

[9. 1. 2010] AKTUALIZACE DAT ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
Změna stanoveného záplavového území toku Bílá Nisa (č.j. KULK 79 947/2009, 8.1.2010), říční kilometr 0,350 až 0,600 (mapa).

[25. 11. 2009] DO MAP PŘIDÁNY ANALYTICKÉ FUNKCE
Mapy Povodňového portálu Libereckého kraje nově obsahují analytické funkce nad digitálním modelem terénu. Po aktivaci nástroje v horní nástrojové liště mapy a zadáním bodu kliknutím do mapy je uživateli zpřístupněn formulář, ve kterém si může vybrat jednu z následujících analýz:
Analýza dohlednosti – kromě výchozího bodu pozorovatele je ještě potřeba specifikovat výšku pozorovatele a vzdálenost dohlednosti (maximální je 40 km)
Výpočet povodí (sběrná oblast) – kromě vstupního bodu již není zapotřebí žádný doplňující údaj. Aby bylo dosaženo smysluplného výsledku, je třeba bod umístit na údolnici (nejnižší místo v údolí). Kromě mapy povodí je je výsledku také zobrazena jeho velikost v hektarech.
Výška záplavy – kromě výchozího budu je potřeba zadat výšku vodní hladiny v daném bodě.
Dráha povrchového odtoku – výsledkem je vektorová mapa dráhy povrchového odtoku od výchozího bodu až na hranici kraje. Lze tak v rychlosti zjistit na příklad postup znečištění při ekologické havárii.
Data ze všech analýz je možné si uložit (formáty GeoTIF a GML) a používat v jiných aplikacích s uvedením zdroje: Povodňový portál Libereckého kraje.

[25. 11. 2009] AKTUALIZACE DAT ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
Přidána data záplav: stanoveného záplavového území vodního toku Boberský potok (č.j. MUNO 60502/2009 ze dne 27. 8. 2009) v úseku ř.km 0 – 10,000, stanoveného záplavového území významného vodního toku Pšovka (č.j. KULK 61014/2009 ze dne 23. 9. 2009) v úseku ř.km 29,900 – 33,600 a změna stanoveného záplavového území toku Lužická Nisa (č.j. KULK 39812/2006 ze dne 7.12.2006) v úseku ř.km 36,795 – 49,080 tj. úsek od Vratislavic nad Nisou až na konec zástavby Jablonce nad Nisou, ř.km 45,543 – 45,715.

[20. 11. 2009] NOVÝ JEZ NA JIZEŘE
Ve čtvrtek 19.11.2009 byla slavnostním předáním dokončena rekonstrukce jezu "U Juty" na Jizeře v Turnově. Vrchních 1.80 m pevného jezu bylo odbouráno a nahrazeno gumovým vakem. Sklopením resp. vypuštěním tohoto hradícího segmentu bude možno při vyšších a zejména povodňových průtocích zvětšit průtočný profil a tím, spolu se zvýšením rychlosti v toku, snížit úroveň zátopy v úseku nad jezem. Opatření je přínosem zejména pro zástavbu v ulicích Palackého, Krajířova, Na Trávnici a Kotlerovo nábřeží - podle výpočtových modelů se sníží zátopa této nejnižší části města až o 20 cm. Sklápění jezu je v běžném režimu automatické a začíná při zvýšení hladiny Jizery v nadjezí o 30 cm. Provozovatelem rekonstruovaného vodního díla je Povodí Labe Hradec Králové, závod Jablonec nad Nisou, provoz Turnov. Více info.

[17. 10. 2009] DOPRAVNÍ INFO
Upozorňujeme, že služba Dopravní informace začala zobrazovat také meteorologické informace ve vztahu ke komunikacím.
V pondělí 19.10.2009 bude ŘSD provádět výměnu serverů, poskytujících tuto službu, což může způsobit krátkodobý výpadek
v příjmu dat.

[14. 10. 2009] ZMĚNOVÝ LIST
Během září byl zkušebně uveden do provozu změnový list Povodňového plánu Libereckého kraje .Zde lze najít automaticky vygenerované i ručně přidané změny. Zejména se jedná o změny ve složení komisí - PK, KŠ a BR.

[26. 8. 2009] UPGRADE SYSTÉMU
Dne 26.8.2009 proběhl upgrade systému mapového serveru. Prosím, pokud narazíte na nefunkčnosti, poštete upozornění správci.

[10. 8. 2009] INFORMACE K POVODŇOVÝM DOTACÍM
Do sekce Dokumentů byly přidány informace a prezentace k dotacím MŽP a MZE pro oblast povodní a omezování povodňových rizik.

[7. 8. 2009] AKTUALIZACE DAT ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
Přidána vymezení záplavy Robečského potoka, oprava Q100 Olešky (frýdlantské) a původní vymezení Q100 Višňovského potoka (z roku 1999). Přidány návrhy vymezení Pšovky a Boberského potoka. Nové polygony vymezení jsou dle doporučení správce přidány pouze překrytím.

[4. 8. 2009] POVODŇOVÝ PORTÁL LIBERECKÉHO KRAJE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ
V současné době probíhá dokončování a testování verze Povodňového portálu Libereckého kraje pro mobilní zařízení. Tuto verzi najdete na webové adrese http://mob.kraj-lbc.cz. Přístupové údaje do mobilní verze jsou stejné jako do "velkého" povodňového portálu.

[2. 8. 2009] MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK
Rada Libereckého kraje schválila dohodu, kterou se Liberecký kraj zapojil do mezinárodního projektu LABEL. Hlavním výstupem projektu bude Mapa povodňových rizik, jejíž zpracování do r. 2012 ukládá členským státům Směrnice ES 2007/60/ES (o zvládání povodňových rizik). Mapa povodňových rizik by měla obsahovat ucelený přehled a charakteristiku povodní, ke kterým v minulosti na území Libereckého kraje došlo, včetně vyhodnocení jejich nepříznivých účinků, jež vyvolaly na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost a u nichž je předpoklad opakování. Budou zhodnocena doposud stanovená záplavová území a případně navrženy další lokality pro stanovení záplavových území. Na závěr proběhne aktualizace schválené koncepce ochrany před povodněmi v Libereckém kraji.

[1. 7. 2009] ODBORNÝ SEMINÁŘ
Dne 7.7.2009 od 9.00 se v kongresovém sále Libereckého kraje bude kovat odborný seminář Dotační programy na omezování rizika povodní. Je určen pro obecní úřady a jejich povodňové orgány a další potenciální žadatele. Informace lze najít na Povodňového informačního systému ČR www.povis.cz.

[11. 5. 2009] AKTUALIZACE DAT KATASTRU + NOVÁ DATA PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Byl aktualizován katastr nemovitostí - aktuální data jsou z května 2009.
Oddělením krizového řízení byla LK zpracována vrstva Nouzového zásobování PHM. Tato data jsou dostupná pouze přihlášeným uživatelům ze skupiny povodňové ochrany a krizového řízení. Výběrem ikonou "i" v mapě získáte informace o jednotlivých stanicích PHM. 

[15. 4. 2009] AKTUALIZACE ÚDAJŮ KRIZOVÝCH ŠTÁBŮ A BEZPEČNOSTNÍCH RAD
Během dubna proběhla aktualizace údajů bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností a Libereckého kraje.

[2. 4. 2009] AKTUALIZACE ÚDAJŮ POVODŇOVÝCH KOMISÍ
Začátkem dubna byl na obce ORP zaslán dopis ředitele KÚ Libereckého kraje s žádostí o aktualizací údajů povodňových komisí. V souvislosti s touto žádostí informujeme:
- postup při editaci PK najdete v sekci dokumenty [ Dokumenty ]
- pokud zatím nemáte nastavevo oprávnění, požádejte správce aplikace (irena.koskova@kraj-lbc.cz)
- prosíme o seznam obcí v rámci jednotlivých ORP, které obce nemají PK

[1. 4. 2009] PŘIDÁN KATASTR NEMOVITOSTÍ
Na četné žádosti uživatelů byla do map přidána skupina dat Katastru nemovitostí. Kromě prostého zobrazení dat katastru (vektorová i rastrová katastrální mapa) jsou možné speciální náhledy na tato data: druhy pozemků, způsob využití pozemků, přehled vlastnictví vybraných organizací. Upozorňuji na možnost vyhledávání parcel (menu vlevo, položka Vyhledávání v mapě )

[6. 3. 2009] PROVOZ POVODŇOVÉHO PORTÁLU PLNĚ FUNKČNÍ
Provoz portálu po dokončení výměny serverů je plně funkční. V platnosti zůstává původní adresa: http://povoden.kraj-lbc.cz.
S ohledem na aktuálně zvýšené průtoky připomínáme:
Stav na tocích Libereckého kraje sledujte ve veřejné Diskusi (menu vlevo), nebo například na Vodohospodářském portálu. Stavy a průtoky na Jizeře na stránce http://www.hladiny.cz/turnov/turnov.html. Odkazy na adresy pro mobilní zařízení najdete v sekci Rychlá navigace (dole na stránce).

[4. 3. 2009] OMEZENÍ PROVOZU POVODŇOVÉHO PORTÁLU
Upozorňuji na odstávku databázové části portálu (například: povodňové komise) dnes 4. 3. v době od 16.00 do 19.00 z důvodu výměny serverů. Doba odstávky se může změnit, další informace zde.

[2. 3. 2009] ÚPRAVA POVODŇOVÉHO PORTÁLU
Byly provedeny změny na povodňovém portálu:
Převod aplikace na nový výkonný server - pro uživatele znamená podstatné zrychlení aplikace. V souvislosti s tímto krokem je portál prozatím spouštěn na jiné webové adrese.
Nová data z oblasti energetiky - zkušební provoz na území obce Stružnice. Odlaďuje se obsah a forma dat, o poskytnutích kterých se jedná s ČEZ Distribuce a.s. pro území celého kraje. Přístup jen pro členy PK.
Připojení služby dopravního zpravodajství - mapová služby ŘSD informující o aktuálním stavu dopravních uzavírek, omezení a meteorologické situaci. Najdete v mapové části, sekce Doprava.
Zprovoznění služby lokalizace členů komisí všech druhů - možnost přidat lokalizaci bydlišť členů komisí. Výstup najdete v mapové části, sekce Krozový management. Přístup jen pro členy PK.

[23. 1. 2009] STATUT POVODŇOVÉ KOMISE LIBERECKÉHO KRAJE
Aktualizovaný dokument Povodňového plánu Libereckého kraje je vystaven v sekci Dokumenty.
Přímý odkaz: http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/download/statut_PK_090122.pdf (142 kB).

[22. 1. 2009] SERVISNÍ PRÁCE NA ÚPRAVĚ DATABÁZÍ KOMISÍ UKONČENY - ZMĚNY PRO EDITACE
Všechny databáze jsou uvolněny k dalšímu zápisu.
ZMĚNY:
- doplněna možnost lokalizace bydliště člena komise (jakékoliv: PK, BR, KŠ)
- zobrazení bydlišť členů v mapě (neveřejný údaj, funkčnost zavedena s ohledem va tvorbu svozových plánů)
- ze 4 typově různých telefonních čísel zadávaných u člena komise "posílen" význam položky "mobilní telefon" - v editaci na zaškrtnutí možnost nechat si na toto telefonické číslo posílat varovné správy Povodňového portálu LK
- v souvislosti s úpravou databáze prosíme tajemníky PK jednotlivých ORP, aby nám nahlásili, které obce nemají povodňovou komisi

[19. 1. 2009] SERVISNÍ PRÁCE NA ÚPRAVĚ DATABÁZÍ KOMISÍ
Upozorňuji, že do odvolání probíhají servisní práce na databázích povodňového plánu, které si vynutily přechod na nový server a rozšíření funkčnosti povodňového plánu. Termín ukončení těchto prací a seznámení s provedenými změnami naleznete zde. Předpokládaný termín pro možnost úpravy databází: do 22. 1. 2009.
Děkuji za pochopení - za správu plánu Irena Košková

[22.12.2008] AKTUALIZACE DAT ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
Stanovení záplavového území významného vodního toku Řasnice v ř.km 0,0 – 16,5 , tj. úsek od ústí do řeky Smědé ve Frýdlantu až po okraj lesa nad obcí Horní Řasnice, v obcích Frýdlant; Krásný Les; Dolní Řasnice a Horní Řasnice.
Změna záplavového území toku Černá Nisa (stanoveného Krajským úřadem LK dne 31.5.2004 pod značkou KULK 6065/2004/OLH) v úseku ve Stráži nad Nisou ř.km 0,650 – 1,000 , tj. úsek toku od areálu firmy RETEX a.s. směrem po toku k ulici Polní.
Aktualizovaná data záplav jsou připravena ke stažení: http://env.kraj-lbc.cz

[13.6.2008] AKTUALIZACE DAT ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
Změna záplavového území toku Panenský potok (stanoveného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 29. listopadu 2004 pod zn. KULK 1326/11473/2004/OLH), týkající se úseku ř.km 16,410 – 18,361, tj. úsek toku mezi hrází Markvartického rybníka a soutokem s Heřmanickým potokem v Jablonném v Podještědí

[27.5.2008] UPOZORNĚNÍ
Během dne 27.5.2008 od 17.00 do 24.00 hodiny proběhne upgrade editace povodňových komisí. Nově bude pro pracovníky ORP přidána možnost sestavit si ze zavedených kontaktních údajů členů povodňových komisí také KRIZOVÝ ŠTÁB a BEZPEČNOSTNÍ RADU. Účty zůstávají stejné.

[24.4.2008] AKTUALIZACE DAT ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
Nová stanovení záplavoných území včetně aktivních zón na tocích:
- Mumlava v úseku ř.km 0,00 – 5,066 (ústí –Harrachov)
- Jeřice v úseku ř.km 0,000 – 16,000 (úsek od zaústění Jeřice do Lužické Nisy v Chrastavě až po okraj lesa nad částí obce Oldřichov v Hájích - Na Pilách)
- Žernovník v úseku ř.km 0,00 – 1,085 ( Železný Brod)
- Jizera v úseku ř.km 83,30 – 143,00 (nadjezí v Dolánkách – soutok s Mumlavou)
- Bílá Desná v úseku ř.km 0,000 – 3,000
- Bílá Nisa (Rýnovická) v úseku ř.km 5,972 – 10,000
- Harcovský potok v úseku ř.km 2,636 – 5,518 (úsek od VD Harcov – Starý Harcov)
- Oleška v úseku ř.km 0,000 – 6,000 (úsek od státní hranice - Dětřichov)

[18.2.2008]  NOVÉ MOŽNOSTI DISKUSNÍHO FÓRA
1. Třídění příspěvků podle povodí (4 povodí + příspěvky pro celý kraj)
2. Možnost přidání příloh ke zprávě (textové i obrazové přílohy, max. 2 MB každá)
3. Indikace příchodu nového příspěvku do diskusního fóra (blikající ikona v záhlaví)
4. Asynchronní režim při prohlížení (stránka při obnovení neskáče na začátek)
Podrobněji v přiloženém dokumentu.
Prosíme o vyzkoušení funkčnosti a případné připomínky. Příspěvky označujte slovem TEST, tyto budou následně smazány. Diskuse je nadále zobrazena veřejně, ale příspěvky můžete vkládat pouze jako přihlášení uživatelé.

[14.2.2008]  ROZŠÍŘENÍ FUNKČNOSTI DISKUSNÍHO FÓRA
Upozorňujeme na krátkou odstávku Diskusního fóra, související s rozšířením jefo funkčnosti. Odstávka a následné testování proběhne koncem tohoto týdne 14. - 17.2.2008.

[13.2.2008]  INFORMACE POVODÍ LABE S.P. O ZPOVOZNĚNÍ WAP STRÁNKY STAVŮ A PRŮTOKŮ
K 1.2.2008 byla v testovacím režimu zprovozněna WAP obdoba internetové aplikace Stavy a průtoky - http://www.pla.cz/wap. Poskytuje shodná data o Stavech a průtocích na vodních tocích, o nádržích a srážkách jako internetová verze, avšak s určitými omezeními, které vyplývají z použité technologie. WAP aplikace Stavy a průtoky neobsahuje obrázky a z grafů obsahuje pouze průběh vodních stavů, rozsah poskytovaných údajů je volen tak, aby aplikace poskytovala co nejpřehlednější informace o situaci v povodí při co nejmenším objemu přenášených dat.
WAP aplikace je přístupná ze všech mobilních telefonů, umožňujících připojení na WAP. Pro přístup není potřeba se nikde přihlašovat, ani registrovat. V případě, že Vám aplikace nejde spustit obraťte se prosím nejprve na Vašeho operátora a ověřte si, zdali máte zprovozněnu službu WAP.
V případě dotazů nebo připomínek kontaktujte správce aplikace ing. Jiřího Petra, e-mail: jpetr@pla.cz

[10.1.2008]   AKTUALIZACE DAT ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
- ve správě Povodí Ohře s.p. - změna na 95.km Ploučnice na území obce Osečná
- ve správě Povodí Labe s.p. - přidány již dříve stanovené záplavy: Luční potok, Ruprechtický potok, Jizerský potok, Pavlovický potok, Radčický potok, Višňovský potok, Ŕasnice a zobrazen návrh nového vymezení záplav toku Jeřice.
V současné době Povodí Labe zpracovává záplavová území toků Bílá Nisa, Bílá Desná a Řasnice, která budou v brzké době předána vodoprávnímu úřadu ke stanovení.

[3.12.2007]   Voda vystoupala na několika profilech na 1.SPA - aktuální situace je monitorována a informace zveřejňovány v sekci DISKUSNÍ FÓRUM (zůstává zatím veřejné). Nově je do rychlé navigace přidám odkaz na STRÁNKU LIMNIGRAFŮ horního Pojizeří.

[10.9.2007]   Po dobu vyhodnocování " Cvičení Vltava - Labe 2007" zůstává pro čtení uvolněn přístup do diskusního fóra. Přístupový účet "vltavalabe" byl ke dnešnímu dni zrušen. Vyhodnocení ze "sledovacích GPS" bude zobrazeno v mapách po zpracování dat. Za správu povodňového plánu DĚKUJEME všem účastníkům cvičení za aktivní přístup. Vaše připomínky a náměty uvítáme prostřednictvím diskuse, nebo na mailové adrese irena.koskova@kraj-lbc.cz .

[5.9.2007]   Po dobu trvání cvičení Vltava - Labe 2007 a jeho vyhodnocení byl pro čtení uvolněn přístup do diskusního fóra. Pokud vstupujete s příspěvkem přes dočasný účet "vltavalabe", prosím, představte se. Děkujeme.

[4.9.2007]   Příprava Povodňového plánu Libereckého kraje na cvičení Vltava - Labe 2007:
- zjednodušení navigace - všechny důležité věci týkající se obcí jsou umístěny v levém menu v části "Interaktivní část povodňového plánu"
- diskusní fórum pro členy povodňových komisí, nově s možností reagovat na předcházející příspěvek (jen pro přihlášené uživatele, cvičný účet rozeslán mailem)
- zobrazování aktuálního dění v mapě "MAPA Vltava-Labe 2007" - zejména aktuální stav vyhlašovaných SPA a nově také sledování pozice 2 účastníků cvičení pomicí GPS

[4.9.2007]   V mapové části byla aktualizována data hlásných profilů (5 nových pomocných profilů třídy C na území obcí Česká Lípa a Stružnice) a od HZS LK jsme dostali aktulizovaná data ohrožujících objektů.

[4.9.2007]   Byl proveden import kontaktů povodňových komisí obcí z ORP Liberec z Povodňového plánu ČR. Opačným směrem byla z PP LK do PP ČR exportována data povodňových komisí ostatních ORP.

[25.5.2007]   Byla nastavena služba WMS z dat Povodňového plánu Libereckého kraje. Obsahuje data: záplavy, sídla povodňových komisí, hlásné profily, limnigrafické stanice, ohrožující subjekty...
Adresa WMS služby: http://maps.kraj-lbc.cz/cgi-bin/povoden?SERVICE=WMS
Metadata služby: https://maps.kraj-lbc.cz/metadata/micka_main.php?ak=detail&uuid=0f97f100-f100-1f97-89aa-daa1a2c714ad

[15.5.2007]   Povodňový Plán Libereckého kraje získal 1. místo v evropské soutěži Rural Living Labs Award. Soutěž hodnotila aplikace, které jsou plně nasazeny v praxi, jsou volně dostupné veřejnosti, přispívají k rozvoji IT na venkově a které byly po celou dobu procesu vzniku spoluutvářeny koncovými uživateli. 
     
[12.5.2007]   Byl nastaven RSS kanál pro novinky a změny uveřejňované v povodňovém plánu. V mapách přibyla vrstva sídel povodňových komisí. Data jsou generována přímo při editaci povodňových komisí.

[8.5.2007]   Na první stránce Povodňového plánu je nastaveno přímé načítání aktuálních výstražných zpráv systému integrované výstražné služby ČHMÚ.

[24.4.2007]   Změny při editaci povodňových komisí. Do tabulek povodňových komisí byla dodělána mapa s vyznačením sídla povodňové komise. Poloha byla předvyplněna správcem dle zadaných adres. Pokud není zadána dobře, opravte si ji, prosím, "zapíchnutím špendlíku" na správné místo (ze stránky editace komise).   Změna nastala také při přidávání členů do tabulek povodňových komisí - je předřazen krok ověřování, zda zadávané jméno již v databázi neexistuje.
     
[18.4.2007]   INFO pro PK: Probíhá zabezpečení importu kontakních údajů PK obcí a PK ORP (vyjma Liberce) do centrálního povodňového plánu ČR, dostupného na adrese http://www.wmap.cz/pk12/default.php. Přihlašovací údaje pro vstup do tohoto PP získáte u správce serveru (firma Hydrosoft Veleslavín), případně u správce serveru PP Libereckého kraje. Přizpůsobení PP Libereckého kraje národnímu portálu si vyžádá drobné úpravy při tvorbě a editaci PK obcí Libereckého kraje.
 
[19.2.2007]   INFO pro účastníky cvičení "Povodeň Jizera 2007": Plán cvičení, akualizované kontaktní údaje a schéma vyrozumění najdete na stránce "Interní dokumenty".